00
 
0
 
فرصت مجدد ثبت نام بدون آزمون (بر اساس سوابق تحصیلی) در مقطع کارشناسی
 
چشم انداز دانشگاه پیام نور
 
مقام معظم رهبری(مدظله العالی) : شتاب علمی کشور، نباید به هیچ دلیلی کاهش یابد.
 
 
 
 
 
 
برنامه کلاسی و میان ترم
فرهنگی
پژوهشی